Blogg / Datajournalistik

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Vad Sundsvalls Tidning gjorde när de kom hem igen..

Peter Jonsson och Mikael Tjernström från Sundsvalls Tidning  fick ihop en timeline kring strider i Socialnämnden i Sundsvalls kommun efter vår senaste workshop.

 timelineST

Grunden är programmet timelineJS som finns på timeline.verite.co. I botten används google spreadsheet som en slags databas för innehållet.

Tidslinjen finns publicerad här:

http://st.nu/start/nyhetsgrafik/1.5928947-sa-har-striderna-i-socialnamnden-rasat

Workshop 4: Visualisering, Kolada och Timelines

Vårens sista workshop i projektet Datajournalistik ägde rum idag, den 28/5 på Södertörns högskola. Med oss hade vi Jens Finnäs från Journalism ++ Stockholm och Anders Anders Norrlind från RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser).

workshop_med_rka_och_jens

Deltagarna jobbade med Kolada-databasen http://kolada.se/portal.php och på förmiddagen visualiseringsverktyget Datawrapper http://datawrapper.de/chart/if5Bp/visualize.  På workshopen fick alla grupper berätta tanken bakom sitt diagram och Jens visade alternativa lösningar. Ett annat verktyg som Jens visade upp var infogr.am och flexslider.woothemes.com.

Efter lunch visade Jens TimelineJS som är ett verktyg för kreativ webbpublicering timeline.verite.co.

jens_visualisering

Workshopen avslutades med en kort visning av några fler exempel på verktyg, exempelvis Vertical Timeline.

Till sist diskuterade vi önskade talare på konferensen i höst. Mer information om konferensen kommer inom kort. Här nedan följer några blogginlägg med några resultat från deltagarnas grupparbeten. Detta är ett arbetsmaterial och ska inte ses som något färdigt och publicerbart i en redaktionell kontext.

Gruppernas bidrag: Kolada och visualisering med Datawrapper – OBS, ett arbetsmaterial

Sjukfrånvaron i Sverige

Statliga jobb per län

 

Andelen rättspsykpatienter som begår nya brott under vårdtiden minskar.

Men fortfarande återfaller 13 procent i kriminalitet under tiden de ska hållas inlåsta på vårdinrättningar, enligt Nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård.

– Men siffrorna är inte rättssäkra, de gäller inte domar utan anmälningar och rapporter, säger David Wirdelöv, säkerhetschef på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Det sitter i Sverige runt 1000 personer som dömts till rättspsykiatrisk vård inlåsta på våra vårdinrättningar. Straffet är för de personer som anses lida av en så pass allvarlig psykisk störning när de begår ett brott att de inte kan dömas till fängelse, eller annan påföljd.

Straffet är tidsobestämt, och den dömde ska vårdas tills dess hen anses fri från sin psykiska sjukdom. Varje år döms knappt 300 brottslingar av dessa till rättspsykiatrisk vård. Det finns ingen under eller övre gräns för vilka brott som kan leda till rättspsykiatrisk vård, vid allt från småbrott till allvarliga våldsbrott kan domstolen utdöma vård.

Men misstankarna rör oftast våldsbrott, mordbrand eller sexualbrott. 90 procent av de misstänkta är män.

År 2009 återföll runt 23 procent av rättspsykspatienterna i brott under vårdtiden, 2011 hade siffran sjunkit till knappt 13 procent. I Kronobergs län, där en av våra största vårdinrättningar för rättspsykiatrisk vård, Regionkliniken Sankt Sigfrids i Växjö är den klinik som har störst andel återfall, 29 procent under 2011. 2009 var siffran närmare 50 procent.

David Wirdelöv är säkerhetschef. Han säger att siffrorna inte är tillförlitliga.

– De gäller inte av rätten dömda brott, utan utgår från polisanmälningar och incidentrapporter från kliniken. Det, menar han, ger en helt felaktig bild av de faktiska förhållandena.

– Det finns ju patienter som säger att de blivit bestulna, till exempel, men när vi sedan kontrollerar efter att en incidentrapport skrivits saknas inget.

De vanligaste brotten i statistiken är ringa misshandel och egendomsbrott, alltså stölder.

http://www.nt.se//nyheter/artikel.aspx?articleid=364819

Journalister grävde i data från Naturvårdsverket på Södertörns högskola

Helgen 4-5 maj, anordnades för andra året i rad ett journalistiskt hackathon på Södertörns högskola inom ramen för forskningsprojektet Datajournalistik. 30 journalister och utvecklare samlades i C-huset på SH för att under 24 timmar arbeta med Naturvårdsverkets öppna data. Resultatet blev sju projekt varav sex projekt tävlade mot varandra.

Deltagarna kom från bland annat SVT, SvD, Helsingborgs-Dagblad, Aftonbladet, TV4, Norrköpings Tidningars Media, Miljöaktuellt och Mittmedia samt några frilansande journalister. Dessutom deltog experter från Artilect, Softronic och Karolinska Institutet.

vinnare1

Bild 1: Vinnarna av bästa nyhet: Robin Linderborg, Hans L Olofsson (NTM/Norrbottens media), Joachim Kerpner (Aftonbladet), Peter Jonsson (Mittmedia), Leo Valentin delade ut priset.

Första dagen inleddes med att Naturvårdsverket själva presenterade sin data och dess tillgänglighet. Därefter började de sju grupperna arbeta.

Naturvårdsverkets data var utgångspunkten för flera av deltagarna, men många hade redan idéer med sig till arrangemanget om vad de ville göra. Det visade sig inte helt lätt att införliva dessa idéer och några grupper fick inom loppet av dygnet byta spår helt och hållet. Några som hade en idé från början var SVTs ena lag bestående av Kristofer Sjöholm, Fredrik Stålnacke, Åsa Rasmussen och Julia Lindberg.

regression

Bild 2: Kristofer Sjöholm (SVT) presenterar ett av SVTs bidrag som kombinerat data från SMHI och Naturvårdsverket.

Hackathonet pågick precis som året innan i ett dygn och var ett samarrangemang mellan föreningen Fajk (www.fajk.nu) och forskningsprojektet Datajournalistik vid Södertörns högskola. Efter att ett dygn gått avslutades arbetet med presentationer av gruppernas arbeten. Alla deltagare fick sedan rösta på bästa nyhet, bästa visualisering och bästa journalistiska webbtjänst. Priser delades ut av Fajks före detta ordförande Leo Valentin som också filmade. Presentationerna av resultaten och prisutdelningen kommer att finnas tillgängliga på http://fajk.nu/  och vi kommer även länka här från bloggen.

gladpublik

Bild 3: Från vänster, Ester Appelgren (SH) med lådan där röstsedlarna samlades in, Peter Jonsson (Mittmedia), Leo Valentin filmar (Fajk), två av representanterna från Naturvårdsverket samt i förgrunden Erik Borälv, Vinnova.

Det fanns möjlighet att stanna hela natten, men många åkte hem. Några av de tappra som höll ut hela natten var teamet från Helsingborgs Dagblad som presenterade en semi-interaktiv tjänst kallad Djuren som lever under cover.

hdpresenterar

Bild 4: Peter Ferm och Elin Andersson (Helsingborgs Dagblad)

I kategorin bästa journalistiska webbtjänst vann SVTs andra lag som också kallade sig för Pejlpinglorna. Linnéa var lite sur över att hon tyckte att de  glömde trycka på vad som var nyheten i projektet och istället lade tid på att berätta om vad de gjort och hur, men det räckte ändå till vinst.

vinnare2

Bild 5: Helena Bengtsson, Linnea Heppling, Lotta Holmström (SVT)

Helge och jag som fixade allt praktiskt under helgen, men vi gick också runt och ställde frågor och observerade arbetet. Resultatet av våra observationer kommer vi att använda i en forskningsartikel. Våra intryck från årets Hackathon var att den generella nivån avseende deltagarnas datajournalistiska kunskaper har avancerat jämfört med förra året. Deltagarna var också mycket mer avspända och öppna mellan lagen.

Naturvårdsverkets presentation på Fajkhack 2013

I helgen, 4-5:e maj höll 30 journalister till på Södertörns högskola för att delta i FajkHack 2013. Vi fick även besök av Naturvårdsverket som visade upp sin data och var den finns tillgänglig. I skrivande stund jobbar alla lagen med att få ihop sina projekt inför presentationer och prisutdelning. Alla presentationer kommer att finnas tillgängliga på http://fajk.wordpress.com/ och mer information kommer också här på bloggen.

INaturvårdsverkets presentation av miljödata
Naturvårdsverkets presentation av miljödata

Naturvårdsverkets introduktion och presentation av miljödata som deltagarna på FajkHack 2013 fick jobba med: Se Powerpoint länk/bilaga:FajkHack-2013_Datajournalistik_Miljodata-Naturvardsverket-04052013