Blogg / Datajournalistik

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Data journalistik i norden – möjligheter och utmaningar

I höst (22:a-23:e november) anordnar projektet Datajournalistik en nordisk konferens helt inriktad på datajournalistik ute på Södertörns högskola.

konferensbilden

Ladda ner inbjudan här: Datajournalistik_konf2013_inbjudan

Programmet utformas av projektets deltagare och det absolut största önskemålet är HANDS-ON. Det ska gärna vara flera parallella hands-on-pass och vissa av de tillfrågade workshopledarna är så engagerade och taggade inför höstens konferens, att de nästan är inne på att klona sig själva så att de kan vara med och hålla i pass överallt samtidigt.

Det kommer bli otroligt mycket hands-on. Men, en nästan lika stor del av programmet går ut på att journalister från projektets företag och från andra medieföretag runt om i norden kommer att visa upp datajournalistiska case. Här blir fokus: Hur gjorde vi? Hur organiserade vi oss? Vilka hinder stötte vi på?

Flera svenska myndigheter som arbetar med öppen data har redan hört av sig och vill vara med på vår konferens. Vi kommer att samla dem på ett ”Myndighetstorg” dit man kan gå och ställa frågor. Det kommer dessutom att finnas programpunkter där myndigheterna själva berättar om sin data.

På fredagskvällen blir det konferensmiddag med utdelning av the Nordic Data Journalism Awards. Det här är ett nyinrättat pris för bästa nordiska journalistiska tjänst i ett antal kategorier. Prisceremonin och reglerna för denna utformas av vårt systerprojekt NxtMedia i Norge http://nxtmedia.no/ . Efter prisutdelningen och när maten är uppäten har vi bokat in Darya & Månskensorkestern (http://manskensorkestern.se/).

Konferensmiddagen (som ingår i konferensavgiften) kommer att hållas i en lokal vid Mariatorget på Södermalm, nära de hotell som de som reser till konferensen har möjlighet att boka in sig på.

Key-note-speakers är inbokade, se konferensinbjudan. I augusti och september börjar det intensiva arbetet med att boka in alla bra talare och workshopledare på ämnet, som finns runt om i norden.

Vill du kanske vara med och hålla ett pass? Hör av dig till: datajournalistik@sh.se

Anmälan sker på: www.sh.se/datajournalistik2013

Intensivt konferensplaneringsarbete innan sommaren..

Nästan ett år har gått i projektet Datajournalistik! Vi har haft en lång höst med diskussioner kring avtal och samarbete, en intensiv vinter med studieresa till NICAR och flera workshops inriktade på grunderna i datajournalistik. Vi har haft en vår med ett spännande Hackathon där Naturvårdsverket deltog med data och dessutom en avslutande workshop i mycket syrefattig lokal där vi fick smaka lite på gratisverktyg för visualisering. Utöver detta har vi hunnit med referensgruppsmöte där projektets problem och utmaningar tagits upp till diskussion. Parallellt med projektet, på den tid vi ägnar åt undervisning har vi forskare också börjat jobba med att på olika sätt få in saker från projektet i undervisningen av journaliststudenter på grundnivå.

Idag avslutade vi detta första år med ett sista styrgruppsmöte. På dessa möten deltar en representant från varje deltagande företag och de fem forskarna i projektet. I höst fortsätter arbetet under ett år till, men sen är pengarna definitivt slut. Det finns dock redan nu en hel del idéer kring hur vi ska kunna fortsätta i nya konstellationer och med nya medel.

Dagens styrgruppstema var höstens konferens. Konferensen kommer äga rum den 22:a till 23:e november och är helt inriktad på datajournalistik med nordiskt fokus. Vi diskuterade även en extra konferensdag utanför programmet, som i samarbete med GRÄV inriktar sig på att man hands-on kan lära sig grunderna i datajournalistik.

De internationella konferenserna NICAR och Data Harvest är inspirationskällor för oss då de har ungefär samma tema och upplägg. Det som utmärker just vår konferens är att den är nordisk, att den riktar sig till journalister men också till arbetsledare, utvecklare och även de roller på redaktionerna som arbetar med visualisering.  Tanken är givetvis också att konferensen ska leva vidare och att det blir ett annat nordiskt land som anordnar evenemanget nästa år.

Vi har de senaste veckorna samlat in namn på talare, ämnesområden för sessioner, verktyg som är lämpliga för hands-on-pass och funderat på övriga aktörer i närområdet såsom myndigheter och företag som kan vara intressanta att ha med på konferensen. Vi har förslag som räcker och blir över till en veckas program, men vi ska koka ner det till två dagar. Det blir ett pussel att lägga som beräknas vara klart till början av september.

På dagens styrgruppsmöte arbetade vi med tilltal, målgrupper, idéer kring vilka sessioner som är mest relevanta och hur man i dessa kan samarbeta kring upplägget av konferenssessioner över medieföretagsgränserna. Behovet av hands-on-övningar är enormt, och därför något som vi måste göra stor plats för i programmet. En annan svår fråga är konferenspråket, där både svenska och engelska kommer att varvas.

Key-note-speakers för konferensen är redan klara:

Mar Cabra, Freelance data journalist and reporter with ICIJ, Offshore Leaks project

SiSi Wei, News Applications Developer at ProPublica

Helena Bengtsson, database editor at Sveriges Television

Jens Finnäs, Free lance data journalist and founder of Journalism++ Stockholm

Flera andra personer är tillfrågade och på gång att ansluta sig till programmet. Från Norge samarbetar vi med NxtMedia och från Finland arbetar vi med några representanter från motsvarande finska projekt Next Media. Initiala kontakter har också tagits med danska experter på området.

Mer information kommer här på projektbloggen, och under veckan hoppas vi få klart inbjudan och en konferenshemsida där man kan registrera sig för konferensen.