Blogg / Datajournalistik

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Workshop 10 juni Datajournalistik

Workshopledare Kristoffer Örstadius, reporter (DN), och Daniel Lapidus, utvecklare och konsult (Lapidus Interactive AB).

Kristoffer visar hur man använder SQL i det journalistiska arbetet: Hur gör man databaskörningar med SQL? Hur fungerar alla kommandon?

Daniel Lapidus introducerar Javascript,
och fokusera på bland annat D3 och Angular.