Blogg / Datajournalistik

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Datajournalistik uppmärksammas i Expressen

I en uppföljning av Guldspaden till Kristoffer Örstadius på Dagens Nyheter har Expressen upptäckt datajournalistik. I en artikel under vinjetten ”Dokument” beskriver Expressen hur Kristoffer arbetat systematiskt med datajournalistiska metoder för att göra sin serie om förfallet i den svenska skolan. I artikeln intervjuas också projektledaren Ester Appelgren om utvecklingsprojektet Datajournalistik.

Läs mer på: http://www.expressen.se/nyheter/dokument/orsakerna-till-den-svenska-skolkrisen/

Känslotermometer gav Times seger

Sista veckan i september avgjordes ett tvådagars hackaton i London med lag från sex brittiska dagstidningar. Temat för tävlingen var hur man skulle kunna förnya kommentarsfälten – ”re-imagine commenting”.
Laget från The Times vann med sin ”känslotermometer”, med hjälp av ”sentiment analysis” gjorde man en termometer som visade om de samlade kommentarerna var positiva eller negativa. Andra lag kom bl a från Guardian som gjorde etiketter som varje kommentator skulle lägga till för att kunna urskilja t ex experter, ögonvittnen osv.
Hela tävlingen finns på:

http://www.journalism.co.uk/news/the-times-team-wins-hackday-on-re-imagining-commenting-/s2/a554288/

Gamla och nya metoder tillsammans

Det blir många olika exempel under sessionerna på CAR2013. Under rubriken ”data on the fly” berättade Mark Wert på Cincinatti Inquirer om hur man lade upp ett projekt för att bevaka hur presidentvalet 2012 genomfördes, ett projekt som förenade gammal hederlig ”shoe-lether reporting” och datajournalistik.

Bakgrunden var att i tidigare val hade uppåt 200 000 röster från Ohio förklarats ogiltiga av olika skäl, och det drabbade främst röster från lågutbildade och studenter. Under rubriken ”Protect your vote” bygger tidningen upp en bevakning under valdsagen av själva valprocessen: 35 collegestudenter i journalistik skickades ut som reportrar för att bevaka röstningen, genom sociala medier som Facebook och Twitter samlades iaktagelser om röstningen liksom genom e-post och vanliga telefontips. All denna information lades in i ett dataset i realtid under valdagen, detta kopplades till en Googlekarta och det var möjligt att se var i Ohio problemen uppstod och vad de bestod av. Tipsen kollades upp och tillsammans blev det en heltäckande bild av valprocessen. Här är en länk till hans presentation som finns på IREs hemsida: http://ire.org/conferences/nicar-2013/tipsheets/

Under sessionen berättade också kollegan John Keefe från tv-stationen WNYC i New York om hur de använde kartor i realtid i samband med orkanen Sandy. Han betonade att all real-tidsrapportering kräver förberedelser – man måste från början ha tagit fram underlag ( t ex shapefiler) och testat att arbeta med kartor för att man ska klara av den när det gäller. Alla typer av kartor och underlag kan också sparas så man inte behöver göra om jobbet nästa gång.

 

Journalistiken utmanas av ”öppna data”

Två franska forskare beskriver i ett färskt nummer av tidskriften News Media and Society, hur journalistikens traditionella uppfattningar utmanas inom datajournalistiken. De två forskarna, Sylvain Parasie och Eric Dagiral, har studerat datajournalistik vid Chicagio Tribune både med intervjuer och innehållsanalyser av vad som publicerats under 7-8 år. Resultatet är en intressant och läsvärd text som beskriver hur journalister vid Chicago Tribune arbetar med datajournalistik. Den beskriver också hur ett nytt synsätt från nya journalister med en bakgrund som ”dataaktivister”  växer fram där data inte bara är ett underlag för nyheter, utan att data också ska läggas ut för publiken som ska kunna söka själva och ta fram de analyser som man är intresserade av. Detta nya synsätt på ”öppna data” som en resurs för medborgarna utmanar  den traditionella synen bland journalister som mest utgår från data som del av av journalistisk research.

Läs själva i det bifogade dokumentet:New Media Society-2012-Parasie-1461444812463345

Datajournalistik i Journalisten

Tidningen Journalisten presenterar projektet Datajournalistik i fler artiklar på sin sajt. Där finns intervjuer med forskare och med journalister som är med i projektet – såväl den datajournalistiske veteranen på SVT Helena Bengtsson och med journalister på Mittmedia som är en av de koncerner som ingår i projektet.

Här är länken: http://www.journalisten.se/nyheter/forskningsprojekt-ska-bredda-datajournalistiken

Vilka etiska gränser finns det i datajournalistik?

Borde data ha ett samvete? Det frågar sig David Carr i New York Times i en krönika några dagar efter den senaste skolskjutningen i USA. Han berättar om lokaltidningen The Journal News i Westchester County som dagen efter skolskjutningen i januari publicerade en karta med namn och adresser på alla personer i två förortsområden som ansökt om tillstånd för att köpa ett handeldvapen. Det var öppna data fullt tillgängliga, och det fanns ett stort publikt intresse för vapenfrågor – att låta journalistiken förena dessa två sidor borde väl vara perfekt?

David Carr är skeptisk, och använder det här fallet för att diskutera vilka gränser det finns för datajournalistik. Han visar det stora tryck som just nu finns i amerikanska medier, t ex har Knigth Foundation under hösten 2012 kommit med ett nytt initiativ för att göra data mer tillgängliga, bättre kartor och med data runt t ex allmänna val. Han ger också flera exempel bl a från Texas på hur journalister granskar både offentligt anställda och ledamöter i delstatsparlamentet för att undersöka missbruk av offentliga medel och påtryckningar på lagstiftare.

Men han påminner också om att man måste tänka efter före publicering. Stämmer det man påstår utifrån data? Verkligheten förändras, och när det gäller dem som ansökte om vapentillstånd så är det inte säkert att de alls köpte något vapen. Och är det journalistik att bara publicera offentliga data för att tillfredsställa människors nyfikenhet? Det finns många viktiga frågor runt datajournalistik.

Läs själv på länken:  http://www.nytimes.com/2013/01/14/business/media/guns-maps-and-disturbing-data.html?ref=davidcarr&_r=0

Enkät om datajournalistik till sju redaktioner

I veckan går det ut en enkät till närmare 400 journalister på de sju medieföretag som är med i projektet Datajournalistik. Syftet med enkäten är att kartlägga erfarenheter och attityder bland journalister när det gäller datajournalistik. Enkäten görs i form av en webbenkät som tar 4-5 minuter att besvara, och som forskare hoppas vi på många svar oavsett vad man tycker om begreppet datajournalistik.

Frågorna i enkäten är öppet formulerade för att kunna fånga in olika åsikter och värderingar. Dessutom finns det gott om utrymme för kommentarer för dem som vill förklara närmare hur man ser på ett ganska nytt begrepp som ”datajournalistik”. Alla kommentarer och åsikter är viktiga för projektet!
Resultatet av enkäten kommer att presenteras senare i år tillsammans med resultat från en serie längre intervjuer som görs med kontaktpersoner på alla sju redaktionerna.

”Big data” är ett växande forskningsområde

Våren 2014 ska forskningstidskriften Digital Journalism (som ges ut i UK) komma med ett temanummer om datajournalistik. redaktör är jouirnalistikforskaren Seth C Lewis på University of Minnesota i USA, och på listan över tänkbara bidragsgivare finns de forskare på Södertörn som är med i projektet Datajournalistik. Ett tecken på att vi Södertörnsforskare finns med i det som brukar kallas ”forskningens frontlinje”.
Temanumret ska ha ett sociologiskt perspektiv, dvs hur datajournalistik utvecklas på redaktioner, normer och rutiner i datajournalistik, yrkesroller och etik samrt hur datajournalistiken förändrar journalistik i relation till annat medieinnehåll. De erfarenheter som vi gör i forskningsprojektet tillsammans med sju olika medieföretag kommer att passa väl in i detta tema , och placerar Södertörn bland de forskare som ligger längst fram på området. Seth Lewis – Journalism in an Era of Big Data