Blogg / Datajournalistik

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Datajournalistik – kan det löna sig?

Varför satsar vi på HD på datajournalistik? Det, och en del annat, ska jag och en panel andra mediechefer diskutera på fredag eftermiddag på konferensen Datajournalistik i Norden – Möjligheter och utmaningar.

Det banala svaret är därför att vi är med i projektet Datajournalistik tillsammans med andra mediaföretag och Södertörns Högskola. Långsiktigt handlar det om att ställa om till en mer digital värld. Journalistiken och medierna måste följa med sin tid, det finns inget alternativ.

Datajournalistikprojektet har gett oss på HD möjlighet att under en längre tid utveckla nya journalistiska arbetsmetoder och sätt att presentera jobb. HD har inga möjligheter att avdela resurser på heltid till just datajournalistik. I det här skedet handlar det om att försöka involvera så många redaktionella medarbetare som möjligt, att visa på möjligheter och sprida kunskaper. Vi är bara i början.

Jag är övertygad om att tidningshusens digitala kanaler måste fortsätta att utvecklas. De flesta av oss är inte alls tillräckligt bra online och har inte tillräckligt många eller trogna besökare för att långsiktigt klara konkurrensen på nätet. Ett sätt att börja bygga lojalitet och frekvens är att öka inslaget av kvalificerad journalistik producerad direkt för de digitala kanalerna, bland annat med de metoder som datajournalistik erbjuder.