Blogg / Datajournalistik

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Om projektet

Projektet leds av Ester Appelgren, doktor i Medieteknik och lektor i Journalistik på Södertörns högskola. Fyra forskare till deltar i projektet och kommer från olika ämnesområden: Gunnar Nygren, Professor Journalistik, Helge Hüttenrauch, Lektor Medieteknik, Anders Green, Lektor Medieteknik, Tommy Larsson Segerlind, Lektor Företagsekonomi.

datasal_kartor

 

 

 

 

 

 

Projektet finansieras av Vinnova, men alla ingående partnerföretag bidrar också med medfinansiering i form av arbetstid. De parter som ingår i projektgruppen är SVT Pejl, SAS Institute, SR, Norrköpings Tidningars Media, Helsingborgs Dagblad, Svenska Dagbladet, Mittmedia samt Aftonbladet. En kontaktperson från varje partnerföretag deltar också i projektmöten där mål och inriktning på projektet är centralt.

Projektet ska under en två-årsperiod utveckla, testa och utvärdera metoder och verktyg för datajournalistik. Vidare syftar projektet till att öka kunskap och medvetenhet också på ledningsnivå i de svenska medieföretagen. Publikens användning av datajournalistik kommer att studeras och utvärderas. Projektets metod är iterativ och alla aktiviteter utgår från de behov som parternföretagen har. Ett antal hands-on workshops anordnas för projektets deltagare under projekttiden på Södertörns högskola, men lika viktigt är att arbetet sedan fortsätter hemma på redaktionerna hos partnerföretagen.
För att sprida resultaten och höja kunskapsnivån anordnas ett antal aktiviter såsom Hackathon, en nordisk konferens kring Datajournalistik och en större studieresa till konferensen NICAR, anordnad av IRE (Investigative Reporters and Editors) i USA. I en förstudie i projektet har några av deltagarna också gjort studiebesök på tongivande amerikanska organisationer inom Datajournalistik, the New York Times och ProPublica.

nytimes

 

 

 

 

Inom projektet utforskas och dokumenteras i form av sk. tip-sheets och som blogginlägg hur data begärs ut från myndigheter och hur denna kan göra tillgänglig och detta bildar en öppen journalistisk databank. Fokusområdet för databanken är miljöområdet. SH ansvarar för att en gemensam testmiljö tas fram i samproduktion, där partnerföretagen bidrar med förädlad miljödata eller annan data med anknytning, samt testverksamhet i samproduktion. Projektet kommer producera data och manualer som är direkt användbara för journalister och allmänheten. Dessa inkluderas i plattformen som också är fokuserad på sk. länkad öppen data (LOD), vilket för detta projekt innebär att tillgänglig öppen miljödata sammanställs och publiceras länkat till såväl svenska som internationella datakällor av olika slag samtidigt med tip-sheets och manualer. Det kan också röra sig om annan typ av data som görs tillgänglig av medieföretagen genom egen publicering.

Affärsmodellen[1] för den här typen av förädling och återanvändning av myndighets- och crowdsourcad data är inte beprövad i Sverige och kan ge möjligheter för de lokala medieföretagen att producera resurskrävande journalistik av högre kvalitet. Datajournalistik kan därmed fungera som ett konkurrensmedel om publiken på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Projektet i media:
http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/11/aftonbladet-vann-nytt-nordiskt-pris-i-datajournalistik


[1] Definitionen av affärsmodell är i projektet bred. Affärsmodellen handlar inte enbart om intäktsmodeller för kommersiella aktörer utan även det värde som skapas i förädlingen av data i alla led i processen.